MHF ČESKý KRUMLOV

20. 07. 2018 - 11. 08. 2018

Český Krumlov, JHC

Web: http://www.festivalkrumlov.cz/, Email: stipkova@auviex.cz

Kategorie:

  • vážná hudba

Účinkující

Concilium Musicum Wien, Amin Ghafari, Jiří Bárta, Javier Perianes, Hradišťan & Jiří Pavlica a další

Popis festivalu

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

  • patří mezi nejvýznamnější kulturní akce v České republice s tradicí od roku 1992 a stal se trvalou součástí evropské kulturního kalendáře ;
  • je reprezentativní letní přehlídkou světové hudební kultury a  jejích nejnovějších trendů, s širokým rozpětím hudby od 15. až po 21. století, představující významné tuzemské a zahraniční umělce, která probíhá po dobu čtyř týdnů v červenci a srpnu;
  • je žánrově zaměřen na klasickou hudbu, jazz, folklór, muzikál, operu i crossover;
  • uskutečňuje se v unikátních interiérech a exteriérech Státního hradu a zámku Český Krumlov, ale i v dalších objektech města s jedinečným geniem loci, zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO;
  • je hojně navštěvován návštěvníky z tuzemska i zahraničí, politickou reprezentací, členy diplomatického sboru a významnými osobnostmi z kulturní i hospodářské sféry;
  • pořádá Auviex, s.r.o. společně s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov, o.s. a Národním památkovým úřadem ÚOP České Budějovice;
  • se koná pod záštitou a za účasti prezidenta ČR, předsedy vlády ČR, ministra kultury ČR, ministra zahraničních věcí ČR, ministra průmyslu a  obchodu ČR, ministra pro místní rozvoj, hejtmana Jihočeského kraje, starosty Českého Krumlova a velvyslanců zemí zúčastněných umělců.
  • je členem Asociace hudebních festivalů ČR.
Obrazová příloha převzata z webu festivalu.

Obrázky

kr3.jpg